Szkółka jeździecka Ogniska TKKF "Przyjaciel Konika":

­ ­ ­ ­ Szkółka prowadzona jest w systemie semestralnym. W semestrze zimowym tego roku zajęcia rozpoczną się we wrześniu i zakończą egzaminem w ostatnim tygodniu przed feriami. Zajęcia prowadzone są w 4 osobowych grupach. Program szkółki zawiera: 14 godzin zegarowych jazdy konnej na ujeżdżalni i w terenie (w tym jazda na oklep, czyli bez siodła), 14 godzin zajęć praktycznych w stajni (pielęgnacja konia, siodłanie) i 2 x 2 godziny zegarowe zajęć teoretycznych. Egzamin składa się z dwóch części: praktycznej (jazda na ujeżdzalni, umiejętność zachowania się w stajni, przygotowanie konia do jazdy) oraz teoretycznej (odpowiedzi na 3 wylosowane pytania).
Zajęcia odbywają się bez względu na pogodę. Każdy uczestnik powinien posiadać nieprzemakalną kurtkę, ubranie do przebrania i buty powyżej kostek.
Koszt uczestnictwa obejmuje ubezpieczenie NNW.
Zgłoszenie nieobecności na jeździe do 24 godzin przed planowanymi zajęciami (bez względu na przyczynę) uprawnia do jej odrobienia w innym uzgodnionym terminie do końca następnego miesiąca. Ostateczny termin odrobienia zajęć - do rozpoczęcia wakacji.
Formy zgłaszania nieobecności: telefonicznie, automatyczna sekretarka, SMS, poczta głosowa.