ZARZĄD OGNISKA TKKF "PRZYJACIEL KONIKA"

 • Prezes
 • Bogumił Peschak
  odznaczony przez Prezydenta RP:
  Brązowym Krzyżem Zasługi
  Srebrnym Krzyżem Zasługi
  oraz przez Prezydenta M. Krakowa odznaką "Honoris Gratia"
  przez Zarząd małopolskiego TKKF - Dyplomem i Medalem 55-lecia TKKF
 • Skarbnik
 • Katarzyna Bartyńska
 • Sekretarz
 • Krzysztof Wielgus
 • Członek Zarządu
 • Anna Peschak
 • Członek Zarządu
 • Andrzej Łazarz
     Komisja Rewizyjna
  Przewodniczący: Zofia Postawa
  Członkowie: Joanna Putała, Agata Matyasik  Sprawozdania roczne  z działalności Ogniska TKKF „Przyjaciel Konika” – merytoryczne i finansowe – dostępne są na stronie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl w zakładce Baza OPP – przejrzyj sprawozdanie (wybrać okres) – należy podać nr KRS 0000007324